Wanneer een uitvaartverzekering afsluiten?

De uitvaartverzekering is vandaag de dag nog nooit zo populair geweest. Steeds meer Nederlanders maken dan ook de bewuste keuze om een dergelijke verzekering af te sluiten. Op deze manier wil men er voor zorgen dat hun nabestaanden niet met de financiële last van hun uitvaart worden opgezadeld. In de praktijk kan echter worden vastgesteld dat een begrafenisverzekering vaak te laat wordt afgesloten. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er onvoldoende premies worden betaald om de uitvaart in te kunnen dekken of dat de wachttijdperiode niet wordt gehaald. Bent u eveneens van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten? In dat geval is het altijd interessant om even stil te blijven staan bij het ogenblik dat het meest geschikt is.

Uitvaartverzekering afsluiten op jonge leeftijd?

Het spreekt voor zich dat jonge mensen met compleet andere dingen bezig zijn dan het afsluiten van een uitvaartverzekering. Zij hebben hun inkomen nodig om een hypotheek af te betalen, te sparen voor hun pensioen en leuke dingen te ondernemen. Hoewel dit uiteraard zeer begrijpelijk is, is het vaak toch interessant om een begrafenisverzekering op jonge leeftijd te ondertekenen. Op deze manier zorgt u er namelijk voor dat u op latere leeftijd niet meer met de periodieke premie wordt geconfronteerd. Bovendien vormt de wachttijdperiode in deze situatie zelden een probleem. Let wel, een begrafenisverzekering vergelijken is ook op dit vlak zeer belangrijk. Bij de ene uitvaartverzekeraar geldt immers een levenslange premie terwijl dat bij een andere partij niet het geval is.

Periodieke of éénmalige premie?

Een ander belangrijk gegeven waar rekening mee dient te worden gehouden is het type premie die u zult moeten betalen. U kunt er als verzekeringnemer bij een uitvaartverzekering namelijk steeds voor kiezen om gebruik te maken van een periodieke of een eenmalige premie. In het laatste geval kiest u een bedrag waarvoor uw potentiële uitvaart wordt ingedekt waarna deze in één keer moet worden betaald. Wilt u liever de financiële impact van een uitvaartverzekering spreiden over meerdere jaren? Ook dat is mogelijk. Het betalen van een periodieke premie kan tot aan een vastgestelde leeftijd of levenslang. Let op, de eisen die u als verzekeringnemer stelt aan de uitvaartverzekering zijn grotendeels bepalend voor niet alleen de hoogte van de premie, maar ook voor de looptijd waar rekening mee dient te worden gehouden.

Wat met de wachttijdperiode?

Eveneens een zeer belangrijk punt om rekening mee te houden is dat sommige uitvaartverzekeraars er voor kiezen om een wachttijdperiode in te bouwen in hun uitvaartverzekering. Deze wachttijdperiode zorgt er voor dat het indekken van de uitvaart niet vanaf dag één zal gebeuren. Het kan in de praktijk dan ook gebeuren dat iemand die bijvoorbeeld binnen het eerste jaar na het afsluiten van een uitvaartverzekering komt te overlijden niet volledig zal zijn ingedekt. In deze situatie kunnen de nabestaanden de verzekeringspremies gewoon terug uitbetaald krijgen of wordt er slechts een zeer beperkt stukje van de uitvaart ingedekt. De wachttijdperiode is zeer sterk afhankelijk van de gekozen verzekeraar waardoor het uitvoeren van een vergelijking altijd interessant is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *